Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

klamerka
0334 6a1b 390
Reposted fromzenibyja zenibyja viarol rol
6315 2038 390
Reposted fromamatore amatore viaIriss Iriss

June 14 2017

klamerka
klamerka
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaIriss Iriss

June 07 2017

klamerka
8349 d29d 390
klamerka
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
klamerka
6887 c11c 390
Reposted fromgrobson grobson viadoubleespresso doubleespresso
klamerka
8664 8f1a 390
Reposted fromowca owca viadoubleespresso doubleespresso

June 06 2017

klamerka
Jeśli podasz mu wszystko na tacy, będzie syty - a to znaczy, że nie będzie pragnął więcej.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

June 01 2017

klamerka
klamerka
2071 db91 390
klamerka
8986 c6d8 390
Reposted fromoll oll vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
klamerka
1680 4231 390
klamerka
2485 da7e 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viaIriss Iriss
klamerka
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaIriss Iriss
klamerka
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
klamerka
tiny Kitten running
Reposted fromPsaiko Psaiko viaIriss Iriss
klamerka
7435 7a58 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaIriss Iriss
klamerka
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl