Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

klamerka
7253 1bf3 390
Reposted fromoutoflove outoflove
klamerka
8278 2f82 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoutoflove outoflove
klamerka
Gdyby człowiek wiedział, 
że się wypierdoli, 
to by sobie usiadł.

November 12 2017

klamerka
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viadoubleespresso doubleespresso
klamerka
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
klamerka
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 

November 11 2017

klamerka
Moim marzeniem jest, by ktoś kiedyś do mnie tak powiedział.
klamerka
Kocham Cię za to, co już wspólnie przeżyliśmy, a także kocham Cię w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Nie mogło mnie spotkać w życiu nic lepszego od poznania Ciebie.

October 29 2017

klamerka
8084 e5aa 390
Reposted fromoutoflove outoflove viadoubleespresso doubleespresso

October 26 2017

klamerka
0200 d094 390
Reposted fromdrobnostki drobnostki viahasandra hasandra
2346 4ba3 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahasandra hasandra

October 19 2017

klamerka
Zróbmy kawałek. Kawałek czego? 
Czegoś niepowtarzalnego.

October 17 2017

klamerka
2180 dfa8 390
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viakjuik kjuik
klamerka
9038 56b7 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viakjuik kjuik
klamerka
6157 f3ac 390
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik

October 16 2017

klamerka
klamerka
Zawsze.

Kurwa.

Coś.
klamerka
klamerka
Reposted fromFlau Flau viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
klamerka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl