Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

klamerka

December 21 2017

klamerka
8055 3f4f 390
Reposted fromscorpix scorpix viacecilia cecilia
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

December 19 2017

klamerka
0673 14a2 390
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viacecilia cecilia
klamerka

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viacecilia cecilia
klamerka

I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to ty pozwoliłeś mi odejść.

 

Reposted fromxBlueBerry xBlueBerry viacecilia cecilia
klamerka
Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia viacecilia cecilia
klamerka
4979 d608 390
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viacecilia cecilia
klamerka
Im mocniej ktoś Cię ściska, tym bardziej za Tobą tęsknił.
— miłe uczucie :)
klamerka
4127 03ed 390
Reposted fromLookrecja Lookrecja viacecilia cecilia

December 01 2017

klamerka
I tyle z cieszenia się jesienią. Październik za nami, listopad szybko mija i zaraz będzie grudzień. A potem Nowy Rok. Ale tak naprawdę taki sam.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

November 16 2017

klamerka
7253 1bf3 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams
klamerka
8278 2f82 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasilkydreams silkydreams
klamerka
Gdyby człowiek wiedział, 
że się wypierdoli, 
to by sobie usiadł.

November 12 2017

klamerka
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viadoubleespresso doubleespresso
klamerka
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
klamerka
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 

November 11 2017

klamerka
Moim marzeniem jest, by ktoś kiedyś do mnie tak powiedział.
klamerka
Kocham Cię za to, co już wspólnie przeżyliśmy, a także kocham Cię w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Nie mogło mnie spotkać w życiu nic lepszego od poznania Ciebie.

October 29 2017

klamerka
8084 e5aa 390

October 26 2017

klamerka
0200 d094 390
Reposted fromdrobnostki drobnostki viahasandra hasandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...